Grensoverschrijding/Mishandeling in de jeugd zorgt voor Fetish/Kink?

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect):


Heftige ervaringen in de jeugd kunnen soms een rol spelen in de fetish op volwasssen leeftijd…
Hoe moeten we daar over denken?
Is het juist een creatieve manier om met het verleden om te gaan en sexualiteit terug te claimen?
Of is het een “gevolg van beschadiging” (en zou het dan moeten worden behandeld met de hoop dat deze “klacht” zou moeten verdwijnen door behandeling???)


Violent experiences in childhood can sometimes lateron play a role in a fetish of the adult…
How should we think about that?
Is it a creative way to deal with the past and claim sexuality back?
Or is it a “consequence of damage” (and should it be treated with the hope that this “complaint” should disappear by treatment???)

status

Gathering ideas and speakers
Looking for:

  • Others and Theoretical speakers


Please react here, or preferably contact me on our contact page*, or join our Facebook-page*.
[Go to contact page]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: