Taboo search

Of course, we are on the lookout for people wanting to (sensibly) talk about the Taboos they engage.
Have a look at these ideas that are looking for connection.

If you feel inspired or motivated to think about a topic, present a topic (anonymous or under your own name) please go to the contact page and write me a line or join our Facebook-page*.


Search for speakers and presenters and ideas

Als kinderen worden gepest worden omdat mama seks-werker is/was

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect): Wanneer je seks-werker bent (geweest) en je maakt mee dat jouw kinderen worden gepest op school om jouw werk.. When you are (have been) a sex worker and you make your children be bullied at school for your work .. status Gathering ideas (to combine) and speakers Looking …

Gewenste on-zwangerschap / Wanted un-pregnancy

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect): Dat je als vrouw ook kunt beslissen dat je géén baby wilt… en wat je meemaakt als je vrouwen om je heen boos ziet worden omdat jij die keuze wilt maken voor jezelf dat je niet zwanger wilt worden… As a woman you can also decide that you …

Grensoverschrijding/Mishandeling in de jeugd zorgt voor Fetish/Kink?

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect): Heftige ervaringen in de jeugd kunnen soms een rol spelen in de fetish op volwasssen leeftijd… Hoe moeten we daar over denken? Is het juist een creatieve manier om met het verleden om te gaan en sexualiteit terug te claimen? Of is het een “gevolg van beschadiging” (en …

Je mag niet praten over de dood, zelfs niet als je dodelijk ziek bent

Idee zoekt aansluiting: Het niet mogen praten over de dood zelfs niet als je ziek bent…terwijl juist die zieke graag de rust wil van: “dit is geregeld”… Not being allowed to talk about death even when you are sick … while that sick person wants the peace of: “this is settled” … status Gathering ideas …

Kind zijn van een moeder met psychiatrische problematiek

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect): Wanneer je moeder rand-psychotisch of narcistisch was… Wat betekent dat voor jou als kind? Wat is de extra last en wat is de extra kracht die je misschien ontwikkelde? When your mother was fringe psychotic or narcissistic… What does that mean for you as a child? What is …

Lekker en dik / Fat and horny

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect): “Lekker dik” is taboe. Dik betekent vrijwel altijd iets negatiefs. Kijk in de Amerikaanse films. Als er een dik iemand in mee speelt, dan heeft dat altijd een functie. Dik en sullig is géén taboe. Dik en gemeen is géén taboe. Dik en alleen en wanhopig op zoek …

Long-term living with addiction

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect): De behandeling van verslaving spitst zich toe op korte termijn doelen als “Stoppen!”, het ‘overwinnen’ van een chronische aandoening. Op zich grappig omdat in deze benadering veelal de lange-termijn versus de korte termijn centraal staat. Maar wat betekent leven met een verslaving? Blijft het “niet-gebruiken” op de voorgrond …

Moeder zijn van een kind met psychiatrische problematiek

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect): Hoe is het om moeder te zijn van een kind met borderline en ptss dan maak je dingen mee die haast onbespreekbaar blijken in onze “perfecte” maatschappij. What is it like to be a mother of a child with borderline and ptss? Then you make things that are …

Pedofilie

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect): Pedofilie.. een lastig onderwerp (pedofielen zijn zeker niet altijd pedoseksuelen & kinder misbruikers zijn lang niet altijd pedofiel) Pedophilia .. a difficult subject (pedophiles are certainly not always pedosexuals & child abusers are not always pedophile) English https://www.facebook.com/Hans.RJ.West/posts/1179912725473087 status Gathering ideas and (anonymous?) speakers One theoretical expert is …

Taboes over vrouwelijke seksualiteit / Taboos around female sexuality

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect): Nou zou ik niet willen zeggen dat seksualiteit van vrouwen nog taboe is. Maar ik denk wel dat het door een aantal taboes is omgeven. Het gegeven dat 95% van de mannen een orgasme heeft tijdens een one-night stand terwijl dat voor slechts zo’n beetje de helft van …


Please react on these ideas here, or preferably contact me on our contact page*, or join our Facebook-page*.
[Go to contact page]