Long-term living with addiction

Idee zoekt aansluiting (ideas looking to connect):


De behandeling van verslaving spitst zich toe op korte termijn doelen als “Stoppen!”, het ‘overwinnen’ van een chronische aandoening. Op zich grappig omdat in deze benadering veelal de lange-termijn versus de korte termijn centraal staat. Maar wat betekent leven met een verslaving? Blijft het “niet-gebruiken” op de voorgrond staan? Of is er een manier van leven die dat overstijgt? En zo ja, wat zijn daarin de centrale aspecten?


The treatment of addiction focuses on short-term goals such as “Stopping”, the “overcoming” of a chronic condition. In itself funny, because in this approach often the long-term versus the short term is central. But what does living with an addiction mean? Does the “non-use” remain in the foreground? Or is there a way of life that transcends that? And if so, what are the central aspects?

English


status

Gathering ideas and (anonymous?) speakers
One experiential expert is willing to share her story
Looking for:

  • Others willing to speak publicly (anonymous?)
  • Others and Theoretical speakers

 


Please react here, or preferably contact me on our contact page*, or join our Facebook-page*.
[Go to contact page]

2 Replies to “Long-term living with addiction”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: